Pentru a putea comenta in cadrul forumului, trebuie sa te inregistrezi cu email si parola, iar apoi sa confirmi adresa de e-mail!
Daca nu gasesti e-mailul imediat dupa inscriere, verifica folderul "spam".

160 de milioane de lei sprijin pentru intreprinderi mici si mijlocii in 2016

Pe 2 si 8 iunie 2016, Guvernul a aprobat 8 noi scheme de ajutor de minimis pentru programele de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, din cele zece programe nationale adresate antreprenorilor in anul 2016.

Cele opt scheme de minimis sunt concepute ca programe multianuale pana in anul 2020 cu finantare de la bugetul de stat, iar selectia beneficiarilor se face prin inscriere anuala, in limita bugetului alocat fiecarui program, prin legea bugetului de stat.

Schemele de minimis, initiate de Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri si gestionate de Oficiile Teritoriale pentru IMM si Cooperatie, sunt elaborate pentru anul 2016, cu posibilitatea prelungirii pe urmatorii ani.

Cele opt scheme sunt:

1. „Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata” – in 2016 acest program are un buget alocat de 21,049 milioane de lei.

Se estimeaza ca 156 de operatori economici vor beneficia de acest program, al carui obiectiv este sprijinirea operatorilor economici, societati comerciale si societati cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor economici, urmarind adaptarea la cerintele determinate de statutul Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, crearea si mentinerea locurilor de munca, sporirea protectiei consumatorilor si securitatii alimentare.

Schema de finantare: alocatie financiara nerambursabila de maximum: 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei.

2. „Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri” – in 2016 are un buget alocat de 22,7 milioane de lei.

Se estimeaza un minimum 501 beneficiari, iar obiectivul programului este sa contribuie la dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea si gestionarea optima a resurselor, in vederea adaptarii rapide la rigorile determinate de globalizarea pietelor, stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii firmelor nou-infiintate (start-up-uri) prin facilitarea accesului tinerilor la sursele de finantare.

Schema de finantare: - alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul in lei, din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri;

3. „Programul national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii” – in 2016 are un bugetul de 500.000 de lei.

Se preconizeaza un minimum 10 beneficiari, iar obiectivul programului este sa stimuleze si sa sprijine demararea si dezvoltarea structurilor economice private infiintate de catre femei, prin facilitarea accesului acestora la finantare, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finantare.

Schema de finantare: alocatie financiara nerambursabila de maximum: 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 50.000 lei.

4. „Programul pentru organizarea Targurilor IMM-urilor” – in 2016 are un buget de 3 milioane de lei.

Se stimeaza un numar de 600 de operatori economici beneficiari ai acestui program, iar obiectiv programului este promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltarii afacerilor si ocuparii fortei de munca in domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potentialii intreprinzatori/intreprinderi mici si mijlocii (IMM) si agentii economici/institutiile publice sau private care ofera servicii pentru sectorul IMM in scopul cresterii numarului intreprinzatorilor de succes si imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale IMM, stimularea si sustinerea IMM inovative, promovarea produselor si serviciilor romanesti.

Schema de finantare: alocatie financiara nerambursabila pentru decontarea cheltuielilor IMM aferente participarii la targ.

5. „Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in rindul tinerilor si facilitatea accesului acestora la finantare - START" -, cu un buget alocat, in 2016, de 17 milioane de lei.

Se estimeaza ca 141 de societati comerciale vor beneficia de acest program si ca va creste numarul de locuri de munca nou create, vor creste incasarile la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale din taxele si impozitele aferente salariilor, precum si impozitele datorate pe venitul mirointreprinderilor si impozitul pe profit.

Atfel, pentru obtinerea unui punctaj maxim, aplicantii trebuie sa creeze prin proiect minim 2 locuri de munca si se acorda punctaj suplimentar pentru cel putin 2 locuri de munca ocupate de someri sau absolventi.

6. „Programul national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural" are un buget de 25,9 milioane lei pentru anul 2016.

Se preconizeaza ca programul va avea minim 207 beneficiari.

Pentru obtinerea unui punctaj maxim, aplicantii trebuie sa aiba cel putin 1 loc de munca ocupat la data lansarii aplicatiei electronice de inscriere si sa creeze, prin proiect, minim 3 locuri de munca. Se acorda punctaj suplimentar pentru cel putin 2 locuri de munca ocupate de someri sau absolventi.

7. „Programul national multianual de microindustrializare", cu un buget de 60,89 milioane lei, se estimeaza ca va avea un numar minim de 244 de beneficiari.

Pentru obtinerea unui punctaj maxim, aplicantii trebuie sa aiba cel putin 2 angajati inainte de depunerea cererii de finantare si sa creeze, prin proiect, minim 4 locuri de munca, din care 2 locuri de munca sa fie ocupate de someri sau absolventi.

8. „Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri" are, in 2016, un buget de peste 7 milioane lei si se preconizeaza ca va avea minim 120 de beneficiari.

Ajutorul de minimis se acorda sub forma unor alocatii financiare nerambursabile (AFN) pentru rambursarea cheltuielilor eligibile propuse prin planul de afaceri si aprobate in cadrul etapei de verificare si certificare a cererilor de rambursare a cheltuielilor.


Surse:
Guvernul Romaniei, www.gov.ro
www.fonduri-structurale.ro
Conectați-vă sau Înregistrați-vă pentru a comenta.